Placeholder image
BERIT MYRVOLD

Mitt arbeide veksler mellom egne kunstprosjekter, kuratering/produksjon av vandreutstillinger og formidling av disse, foredrag og undervisning.

Mitt kunstneriske uttrykksmiddel er maleriet. Her veksler jeg mellom å male på papir eller på lerret.

Mine motiver er knyttet opp imot to steder der jeg har atelier. Vekselvis utfordrer disse stedene meg til å problematisere og fordype meg i stedenes spesifikke karakter.

Jeg har i mange år arbeidet og virket på Hurum og hatt tilgang til et atelier der. Siden 1997 har jeg hatt anledning til å undersøke landskapet der, nærmere bestemt på Holmsbu, der kunstnere tilknyttet Buskerud kan søke om residens opphold. Der oppsøker jeg steder som har vært benyttet av kunstnere tidligere. Slik knytter jeg meg opp til en rik landskapstradisjon.

Det andre stedet jeg har mitt atelier er i Småland i Sverige.

Jeg arbeider med natur som motiv og metode. Det handler om at motiv og metode er to paralleller som skal passe sammen. For å speile naturen i bildene mine, slipper jeg fysiske prosesser inn i maleriet. Jeg jobber med forskjellige temperaturer, grader av fuktighet, kjemiske sammensetninger av maling og rent mekaniske forhold som kan avbilde den sanselige siden av naturen.

I ett og samme motiv bruker jeg flere metoder, hver metode tilpasset en del av motivet alt ettersom jeg opplever hver enkelt del av naturen. Naturen er ved første blikk slående vakker, men det som bygger opp under denne karakteren er dens mange lag og mange prosesser. Derfor er mitt anliggende å finne paralleller til malerprosessen som kan speile og fange dette visuelt. Bildet består av mange lag.

For å fange et hendelsesforløp i naturen setter jeg meg bevisst i sammenhenger og situasjoner hvor tilfeldigheten kan oppstå. Tilfeldigheten slippes inn i bildet slik at de over tid kan gi den sanselige effekten som bildet skal ha. Et viktig element i dette bildeprosjektet er tiden det tar. Det ser ut som hver hendelse og metode fører med seg et opphold i malerprosessen. Jeg leter stadig etter balansen i forhold til når en ny hendelse kan ”brukes” i bildet.

En klar overliggende nødvendighet og styring i mine malerier er fargen som virkemiddel. I dette alvoret etterstreber jeg en teknikk som kan gi fargen plastisitet og dybde. På samme tid som jeg dyrker fargens første møte med lerretet og dens insisterende virkning.

For meg har alltid fargen vært vesentlig for å komme på plass i verden. Som maler er det i fargen jeg finner svaret og kan arbeide fram et motiv.

Dette har ikke vært noe bevisst strategi, men jeg samler på og omgir meg med materiale i form av vaser, stoffer, blomster og landskaper som har svaret.

Jeg samler på øyeblikk der to farger møtes som har denne synlige betydningen som åpner opp til en løsning.