CV – BERIT MYRVOLD


UTDANNING

1996 Lektorkompetanse
1979-81 Oslo Tegne- og Malerskole
1978-79 Statens kunst og Håndverkskole, hospitant, malerlinjen
1977-78 Statens lærerskole i forming, Notodden, tegning
1976/77 og 81/82 Academie Royale des beaux arts Liege, Belgia

SEPARATUTSTILLINGER

2008 Tegnerforbundet, Oslo
2007 Galleribj, Suldal
2005 Ørland og Bjugn Kunstforening, Fosen
2005 Lier Kunstforening, Lier
2004 Galleri Oksen, Porsgrunn
2003 Kunstnersenteret i Buskerud, Drammen
1991 Øvre Eiker Kunstforening, Hokksund
1990 Sande Kunstforening, Sande
1990 Hurum Kunstlag, Støa
1988 Unge Kunstnernes Samfund, Oslo
1981 Galleri Fauconnier, Liege, Belgia

GRUPPEUTSTILLINGER

2009 Novemberutstilligen, Drammens museum
2009 Kunst rett vest, Galleri Trafo
2009 Dialog, Kunstnersenteret i Buskerud
2009 Raulandsutstillingen
2008 Novemberutstillingen
2008 Kunst rett vest, Arena Vestfossen
2007 Novemberutstillingen Drammens Museum, Drammen
2007 Kunst rett vest, Slemmestad
2007 Novemberutstillingen Drammens Museum, Drammen
2006 Tegnerforbundets jubileumsutstilling, Oslo
2006 Galleri Almenningen, Bergen
2005 ”Elva”, Kunstnersenteret i Buskerud, Drammen
2005-1990 Novemberutstillingen, Drammen Kunstforening
2005 Østlandsutstillingen
2003 Østlandsutstillingen
1999 ”Millenium”, Eiker Kunstforning
1993 ”Landskap-Sjøskap”, Buskerud Kunstnersenter
1992 Fossekleiva Kunstnersenter, Berger
1987 Vårutstillingen, UKS, OsloV 1981 Academieutstilling, Liege/ Belgia

OFFENTLIGE INNKJØP

2010 Union eiendom Drammen
2009 Buskerud Fylkeskommune
2007 Suldal kommune
2003 Drammen kommune
2002 Gulskogen skole, Drammen
2001 Gol Videregående skole, Gol
1990 Sande kommune, Sande

UTSMYKKING

2003 Lampeland bo – og – servicesenter, Flesberg

PRISER

2009 Buskerud fylkeskommune kulturpris
2006 ”Mest markante verk”, Novemberutstillingen Drammens museum, ved den Nasjonale jury Høstutstillingen

STIPEND

2009 Statens 3-årige arbeidsstipend
2008 Billedkunstnernes Vederlagsfond
2007 Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd
2006 Statens vikarstipend
2006 Kunstnerstipend, Suldal
2005 Kunstnerstipend, Fosen
2003 Billedkunstnernes Vederlagsfond
2003 Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd
1991 Norsk Illustrasjonsfond
1988 Debutstipend, Norsk Kulturråd
1977/1981 Utenriksdepartementets utvekslingsstipend Belgia
MEDLEMSKAP

2005 Landslaget Norske malere
1994 Tegnerforbundet
1992 Buskerud Bildende Kunstnere og NBK

FORENKLET OVERSIKT OVER KUNSTRELATERT ARBEID

2009 Prosjekt KuBe, kunst i bedrift, Drammen
2007-08 Kunstnerisk konsulent utsmykking, ”Bygaven”, Drammen
2008 Kulturell skolesekk, Flesberg kommune, malerkurs
2008 Utstillingsleder, Pilotgalleriet Buskerud, ”Et helt spesielt sted”.
2007 Utstillingsleder/Workshop, Turneorganisasjonen i Hedemark
2004- 06 Produsent Pilotgalleriet i Buskerud, Kunstnersenteret i Buskerud
2004 Foredrag i samarbeid med Riksutstillinger ”Vi ser på Samtidskunst”, Øvre Eiker, Buskerud.
2004 Seminaransvarlig for seminar for formidlere/kunstnere i Buskerud i samarbeid med Riksutstillinger med temaet: ”Hvorfor bruke kunstteori som en del av en formidlingsmetode?”Foredrag Kunsttorget i Bø ”Over en lav sko”
1997- 04 Leder Pilotgalleriet Buskerud, Drammens Museum
2002 Kunstnerisk konsulent, Hegg skole, Lier
1998 Seminaransvarlig for work-shop over tre ganger om metoder for kunstformidling for lærere i Buskerud
1996 Lærerkurs i L97 for det private firmaet EMO, kursene ble holdt i bokhandlere rundt om i Norge som et ledd i firmaets satsing på artikler til kunst og håndverksfaget i skolen
1996- 97 Utstillingsleder, Samtidsmuseet, Oslo
1996-1997 Kursholder for Estetisk avdeling høgskolen i Oslo, avdeling for etterutdanning, kurs i den nye læreplanen L97. Holdt en rekke kurs i forskjellige kommuner. Ansvarlig for utarbeiding og innhold av kursene
1993- 96 Høgskolelærer lærerutdanningen, Høgskolen i Oslo, avd. forming
1990- 1993 Lærer ved Tofte skole, Hurum, tegneundervisning på alle trinn
1979- 84 Diverse oppdrag for Riksutstillinger, Oslo

KURATOR/PRODUSENT I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

2009 Nasjonalmuseet i Oslo, formidlingsprogram skoleutstilling ”Grete Prytz Kittelsen.”
2008 Produsent vandreutstillingen ”Et helt spesielt sted”, utvalg fra Østlandsutstillingen for Pilotgalleriet
Buskerud 2005 Produsent av vandreutstillingen ”Wyller”, malerier av Sverre Wyller
2005 Produsent av vandreutstillingene ”Finn Graff”, en tegneutstilling med portretter og karikaturer av Finn Graff, og ”Keramiske fliser”, en utstilling med tema fliser med 7 kunsthåndverkere.
2004 Produsent og formidler av vandreutstillingene ”Bobinette”, en kunsthåndverksutstilling med tema klær og ”Utflukter i lysets hastighet” , en installasjon av kunstneren Andras Heuch
2003 Kurator for utstillingen ”Over en lav sko”, Drammens museum
Produksjon av vandreutstillingen ”Over en lav sko”, en utstilling med sko fra 1700 tallet fram til i dag
2002 Produsent for vandreutstillingen ”Retur” i samarbeid med Kunstnersenteret i Buskerud, en utstilling om gjenbruk og readymade av 7 norske samtidskunstnere
2001 Co-kurator for utstillingen ”Norsk slacker tegning”, Drammens Museum Produsent av vandreutstillingen ”Slacker” for skolene i Buskerud
2000 Produsent for vandreutstillingen ”Koppestell” en utstilling med tema kopper
1999 Produsent for vandreutstillingen ”Byggeklosser” i samarbeid med Kunstnersenteret i Buskerud, en utstilling med 2 billedkunstnere, 4 kunsthåndverkere med tema bygging
1998 Produksjon av vandreutstillingen ”Punkt og prikk”, en utstilling med arbeider fra samlingen ved Drammens Museum
PUBLIKASJONER

1997 Konsulent. Utarbeidet nytt utstillingskonsept med de to vandreutstillingene ”Strek” i oppdrag for Riksutstillinger. Valg av kunstverk, utarbeidelse av pedagogisk materiale
1997 Lærerveiledning: ”100 års billedkunst”, til Erik Dæhlins lysbildeserie av samme navn, i samarbeid med Filminstituttet, landslaget forming i skolen og Kunst i skolen 1996 Artikkel i Barnehagefolk nr.1, ”Utfordrende billedmiljø”
STYREVERV

2009 Medlem av prosjektgruppa for Kunst rett vest
2003-2004 Leder, Buskerud Bildende Kunstnere
1994 Leder for representantskapet Kunstnersenteret i Buskerud
1992-93 Styreformann, Buskerud Bildende Kunstnere