MINE STEDER


Hurum, Norge


Dette kystlandskapet ligger i kjernen av min undersøkelse. Landskapet her er unikt da det inneholder mange forskjellige planter, stor diversitet, fjellformasjoner og biodiversiteten er stor og inneholder blant annet svært sjeldne arter.

Her har jeg i en lengre periode samlet på spesifikke motiver som jeg har brukt som materiale i bildene mine. Oppholdene her har bidratt til at jeg har utviklet en positiv relasjon mellom det stedspesifikke og det abstrakte maleri. I dette arbeidet har jeg vært opptatt av å utvikle et maleri som kan vise energien og bevegeligheten i naturen. Slik er naturen et perfekt motiv fordi den har iboende denne skjønnheten og idyllen som ikke kun er livet. Når jeg slik arbeider mot et ukjent resultat, er utfordringen hele tiden å holde bildet åpent slik at det uforutsette kan få plass og kunstens magiske aspekt komme til uttrykk. Jeg vil et direkte språk.


Jeg arbeider med natur som motiv og metode. Det handler om at motiv og metode er to paralleller som skal passe sammen. For å speile naturen i bildene mine, slipper jeg fysiske prosesser inn i maleriet. Jeg jobber med forskjellige temperaturer, grader av fuktighet, kjemiske sammensetninger av maling og rent mekaniske forhold som kan avbilde den sanselige siden av naturen. I et og samme motiv bruker jeg flere metoder, hver metode tilpasset en del av motivet alt ettersom jeg opplever hver enkelt del av naturen.

Naturen er ved første blikk slående vakker, men det som bygger opp under denne karakteren er dens mange lag og mange prosesser. Derfor er mitt anliggende å finne paralleller til malerprosessen som kan speile og fange dette visuelt. Bildet består av mange lag.

For å fange et hendelsesforløp i naturen setter jeg meg bevisst i sammenhenger og situasjoner hvor tilfeldigheten kan oppstå. Tilfeldigheten slippes inn i bildet slik at de over tid kan gi den sanselige effekten som bildet skal ha. Et viktig element i dette bildeprosjektet er tiden det tar. Det ser ut som hver hendelse og metode fører med seg et opphold i malerprosessen. Jeg leter stadig etter balansen i forhold til når en ny hendelse kan ”brukes” i bildet.


Placeholder image
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Knallen, Småland, SverigeSiden 2014 har jeg hatt atelier i Sverige, nærmere bestemt i Småland.

Her har jeg tatt opp igjen motivet ute/inne som tydelig bringer det figurative elementet fram.

Elementer fra vinduskarmen inne blir satt i forhold til landskapet utenfor. Det ser ut til at dette bygger opp til en billedflate der kontrastene mellom det abstrakte og det figurative blir ivaretatt på en ny måte. Landskapet kan romme den abstrakte dimensjonen. Det er dette sammensatte rommet jeg er i ferd med å problematisere og avtegne. I den relasjonen er mitt mål og videreutvikle og bruke det språket og alle de sporene jeg har erfart i arbeidet med landskapet.

Det betyr at tilfeldighetene som jo var styrende i disse maleriene, blir realisert som en erfaring når jeg bygger opp under dette motivet. De to maleriene «Den blå kjolen» står i denne problematikken.Det handler mye om å se billedflaten som bygd opp av mange elementer (flater) som i utgangspunktet ikke hører sammen, men som til sammen utgjør et mangfold og en helhet.

Maleriet « Pike stående i kjole» består av flere referanser som er bærende for motivet og som blir holdt fast av piken i kjolen. Kjolens sterke visuelle betydning og tilstedeværelse sommeren 2016 førte til at det ble nødvendig med en figur i bildet.

Rommets oppbygging gir svar på den mentale endringen fra et sted til et annet, karakterisert med enkelte deler som er ført sammen til en ny virkelighet.
Placeholder image
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld


Fra skisse til maleri
Bildene viser hvordan motivene – ute og inne – på mine steder i Norge og Sverige blir til.


Se også denne lysbildevideoen som viser Berit i de omgivelsene hvor hennes kunst blir til.
Produsent: Hans Jeppesen  Berit Myrvold - Video av Hans JeppesenBerit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit MyrvpldPlaceholder image
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld
Berit Myrvpld