2017JUBILEUMSUTSTILLING DRAMMENS MUSEUM 2017
Når nåtid møter fortid

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

NOVEMBERUTSTILLINGEN
Årets mest markante verk, 2017.

Placeholder image
Placeholder image
PRODUKSJON – INSPIRERT AV STED OG HISTORIE
Utstilling 2017. Fossekleiva Kultursenter

Placeholder image
Placeholder image
Alle steder har sin historie. Men hvem definerer den?

I denne utstillingen har kunstnerne gjennom sine obsevasjoner av stedet, naturen, menneskene, fortellingene og stedets historie blitt inspirert til å skape nye verk som berører både fortid og nåtid, både det som er felles og det som er personlig.

FORMIDLING
Artist Talk – Berit Myrvold i samtale med Kristian Øverland Dahl.
Formidling som utgangspunkt for utstillingsproduksjon.


Placeholder image


2013KUNST RETT VEST
Årets Kunst rett vest-pris 2013.

Placeholder image
En enstemmig jury har kåret Berit Myrvold til årets Kunst rett vest-kunstner 2013.
Om verket til fellesutstillingen uttaler juryen seg slik:

Stort og gjennomarbeidet, nesten monumentalt, allikevel hemmelighetsfullt og litt naivistisk. Et uvanlig format for den type uttrykk, stort uten å ville ta seg til rette. Velkomponert og frodig med antydende referanser til kunstnere som Peter Doig, Leon Golub og Paul Gauguin.

Berit Myrvold har nedlagt mye arbeid med formidling av kunst, både mot barn/unge og næringslivet. Hun var i mange år leder av Pilotgalleriet, en forløper til ”den kulturelle skolesekken”. Kunstneren omtales som en ”Gudbenådet kunstformidler” / kunstformidler av format.

Årets Kunst rett vest-kunstner er også opptatt av å jobbe med å forbedre kunstneres kår. Hun er valgt som styreleder for Buskerud Bildende Kunstnere 2012- 2014. I 2009 fikk hun Statens 3-årige arbeidsstipend.

Berit Myrvold bor i Lier og har atelier i Fossekleiva i Svelvik.

Juryen ønsker med dette å gi anerkjennelse til et kunstnerskap i utvikling. Prisen er på kr 10.000,-. Vi gratulerer Berit Myrvold.

Årets fagjury:
May Bente Aronsen
Gerd Tinglum
Kristian Øverland Dahl
2006NOVEMBERUTSTILLINGEN
Årets mest markante verk, 2006.

Berit Myrvold
Berit Myrvold
Utdrag fra omtale i Drammens Tidende 09. desember 2006:
"Prisdryss i november

Da "Novemberutstillingen 2006" i Lychepaviljongen ved Drammens Museum åpnet torsdag kveld, fikk to av kunstnerne priser for sitt arbeid.
Guri Haramredaksjonen@dt.no Modum kammerkor startet med en springar, og sang deretter Blackbird av Beatles da prisutdelingen var i gang.
Et stort antall gjester fikk med seg at Berit Myrvold fra Drammen fikk prisen for mest markante verk. Det var Den Nasjonale Jury som bestemte hvem som skulle vinne. Prisen fikk Myrvold for "Suldalsbilde" som hun laget denne sommeren i Suldal som ligger i Ryfylke i Rogaland.
- De har vært veldig gjestfrie mot meg i Suldal, sa hun takknemlig. Prisen på 20000 kroner som hun fikk overrakt av markedssjef Torgunn Haug Kogstad i SpareBank 1 Drammen, ble hun veldig glad for.
-Det er godt å få en bekreftelse på at det jeg gjør er på riktig vei, sa kunstneren."